194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้า ประชุมร่วม YEC ระดมความคิดเห็นการทำงานร่วมกัน

หอการค้า ประชุมร่วม YEC ระดมความคิดเห็นการทำงานร่วมกัน

yec5.1


          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงาน YEC (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี) โดยมี นางศมน ชคัตธาดากุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้า และ ประธาน YEC รุ่นที่ 1-3 รวมทั้งสมาชิก YEC เข้าร่วมประชุม

yec4.1

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประชุม YEC ในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นการทำงานร่วมกันระหว่างหอการค้า กับ นักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ซึ่งคณะกรรมการส่วนใหญ่มาจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ Startup และเตรียมเปิด YEC รุ่นที่ 4 สร้างการรวมกลุ่ม เตรียมพร้อมกับบทบาทภารกิจคนรุ่นใหม่สู่การพัฒนาระดับจังหวัด เชื่อมโยงสู่ภูมิภาค และระดับประเทศ การร่วมอัพเดตข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน การวางผังเมืองรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ การรุกคืบของนักลงทุนจีน เวียดนาม เพื่อเตรียมพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถรับการขยายตัวของธุรกิจได้

yec1.1