194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

YEC อุดรธานี จับมือ YEC พัทลุง จัดทำโครงการ “พี่ปันน้อง” มอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ ซ่อมแซมห้องน้ำ ปันน้ำใจให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

YEC อุดรธานี จับมือ YEC พัทลุง จัดทำโครงการ “พี่ปันน้อง”
มอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ ซ่อมแซมห้องน้ำ ปันน้ำใจให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

i-share-my6

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา นักธุรกิจรุ่นใหม่ YECหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ YEC หอการค้าจังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการ “พี่ปันน้อง” ปันน้ำใจให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี โดยมี นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานีและสมาชิก YEC ร่วมกันมอบอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเรียน อุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ และเลี้ยงอาหารกลางวันโดยมี นายอำพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พร้อมด้วยคณะครู เด็กนักเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน จำนวน 110คน ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ต่างๆ จากคณะ YEC

i-share-my4
 

i-share-my3

          โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านศรีบุญเรือง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีก่อตั้งตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2484 โดยชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาพู่ 10 (บ้านศรีบุญเรือง)โดยเปิดทำการสอนภายในบริเวณวัดบ้านศรีบุญเรืองมีนายวิชิต ผาจวง เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกต่อมาเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2508 ได้รวบรวมที่ดินจากราษฎร จำนวน 4 ไร่เศษ เปลี่ยนกับที่ดินของนางเหิม ฤทธิ์ศรี จำนวน 7 ไร่ 1 งาน และราษฎรภายในหมู่บ้านได้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราวมาทำการปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บนที่ดินในปัจจุบัน ปี พ.ศ.2515 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องเรียน และพร้อมกับทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ เป็น โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองและได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเรื่อยมา และในปีงบประมาณ 2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ในการก่อสร้างส้วม

i-share-my5

          โดยบ้านศรีบุญเรือง มีประชากรภายในหมู่บ้านจำนวน 162 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา มีความเป็นอยู่และฐานะยากจน ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการออกไปทำงานตามตัวเมืองต่างๆ จึงยังคงขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับนักเรียน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วมอยู่มาก YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้จับมือกับ YEC หอการค้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกันระดมงบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ต่างๆ มอบให้กับโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และคณะ YEC ได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วย