194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรธานี ขอแสดงความยินดี กับคณะกรรมการบริหารใหม่ สโมสรโรตารี 4 สโมสร

หอการค้าอุดรธานี ขอแสดงความยินดี กับคณะกรรมการบริหารใหม่ สโมสรโรตารี 4 สโมสร

lotalee1


          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร ประกอบด้วย สโมสรโรตารีอุดรธานี, หมากแข้ง, บ้านเชียง และศิลปาคม ในงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสร โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในงาน

lotalee2


          โดยมี ผู้ว่าการภาค 3340 และนายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร ได้รับตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย


aaknarong.1

ผู้ว่าการภาค 3340 ผวภ.เอกณรงค์ กองพันธ์
การดำเนินกิจการ บริษัท อีเค เดกคอเรทแอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ที่อยู่ 499 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองเจริญ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-348481-2, 042-348242

phairocn1

นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี นยล.ไพโรจน์ เวชพาณิชย์
เกิดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุมภวาปี
ที่อยู่ 81/15 หมู่ 3 บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-182712

hobinaim1


นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง นย.โฮบิน อิม
จบการศึกษาที่ Korea int'l College, Majo Law.BA degree, Yonsei Graduated University,MBA master degree int'l marketing ดำเนินกิจการ บจก.เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) ที่อยู่ 152/1 หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-249324

yongyut1

นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง นย.ยงยุทธศิริตัง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดำเนินกิจการ เจ้าของสวนยางพารา
ที่อยู่ 9 ถ.เบญจางค์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-244065, 326220

putchalin1

นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม นย.พัชรินทร์ คำชีลอง
การศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดำเนินกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไอทีเซ็นเตอร์
ที่อยู่ 540/42-43 ถ.สายอุทิศ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000โทรศัพท์ 042-343853, 344332