194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอแสดงความยินดี คุณกฤษณา คุณะปุระ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี

ขอแสดงความยินดี คุณกฤษณา คุณะปุระ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี

women3

          จังหวัดอุดรธานี ได้พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาและคัดเลือกสตรีไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อส่งให้กับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัม โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันประชุมและมีมติเลือก “นางกฤษณา คุณะปุระ” เป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559
นางกฤษณา คุณะปุระ จบการศึกษาชั้นสูงสุดในระดับ ปริญญาโท จากประเทศสหรัฐอเมริกา สมรสกับ นายกฤษฎาคุณะปุระ มีบุตร ธิดา รวม 4 คน
          สำหรับการดำเนินธุรกิจ นางกฤษณา คุณะปุระ เป็นกรรมการบริหารโรงแรมเจริญโฮเต็ล ซึ่งได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ประจำปี 2550 จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งด้านการกุศลอีกมากมาย อาทิ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี, กรรมการก่อตั้งมูลนิธิชาวอุดรร่วมใจต้านภัยเอดส์, กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, คณะกรรมการก่อสร้างศาลหลักเมืองอุดรธานี, ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนขาว ปางปรินิพพาน วัดป่าภูก้อน, เป็นคณะกรรมการสร้างพระอุโบสถและเสนาสนะ วัดป่าห้วยปลาดุก อ.นาด้วง จ.เลย ฯลฯ

women1

women2

          นอกจากนี้ นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนางเสรี พิมพ์ศรี ยังได้รับการยกย่องให้เป็น “สตรีไทยดีเด่นของจังหวัดอุดรธานี” ด้วย
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2559