194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"อรัญญา อุดมลาภ" ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี"

"อรัญญา อุดมลาภ" ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี"
เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ สนับสนุนงานตามวัตถุประสงค์ของสโมสร

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรัญญา อุดมลาภ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น "นายกสโมสรรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี" โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล ได้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารและพิธีรับสมาชิกใหม่ โดยไลออน อุดม จิตต์สวาสดิ์ อดีตผู้ว่าการภาค 310 อี เป็นผู้ประกอบพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร, ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี ไลออน ดร.เขมิภา โฆษะกิติกูล คล้องเหรียญให้แก่ นายก มอบนโยบายและกล่าวแสดงความยินดี และไลออน อรัญญา อุดมลาภ นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี แถลงนโยบายการบริหารสโมสรในปีบริหาร

aranya1

           ไลออน อรัญญา อุดมลาภ นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของไลออนส์สากล มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้กลับมาร่วมสานงานตามโครงการนโยบายสาธารณะกุศลต่อจากอดีตนายกแต่ละสมัยที่ได้ร่วมกันทำมาเป็นเวลา 24 ปี ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนำพาเพื่อนสมาชิกทำกิจกรรมเพื่อผู้ยากไร้ด้อยโอกาสมากมาย

            สำหรับนโยบายการทำงานจะเน้นสานงานต่อก่องานใหม่ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ สนับสนุนงานตามวัตถุประสงค์ของอดีตนายกที่ทุ่มเทร่วมกันทำมายาวนานต่อไป เช่น
            1. กิจกรรมการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
            2. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดอุดรธานี. โครงการอาหารกลางวัน
            3. กิจกรรมครอบครัว กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้รู้จักภัยของยาเสพติด
           4. กิจกรรมการกุศลร่วมกับจังหวัดอุดรธานีองค์การการกุศลต่างๆ

aranya3

aranya4

           และสิ่งสำคัญ ที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ คือการได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปนิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดกิจกรรมมอบหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเป็นประจำทุกปี พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่าน ชอบการศึกษาค้นคว้าสรรพวิชาจากหนังสือสารานุกรมไทย โดยได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งการแข่งขันในปีนี้มีโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษา ทั้ง 4 เขตสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยมากเป็นประวัติกาล คือมีนักเรียนเข้าสอบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ใน 4 เขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบถึง 3,303 คน หรือ 1,101 ทีม ใช้สนามสอบถึง 7 สนาม ซึ่งในการสอบแข่งขันในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกในภาค 310 อี หลายท่าน จากหลายสโมสร ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดการแข่งขัน และมีเพื่อนสมาชิกต่างสโมสรหลายท่าน เดินทางมาร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขันด้วยตนเองในวันแข่งขันอีกด้วย

          ตลอด 24 ปี ที่ผ่านมา มิตรภาพระหว่างมวลสมาชิกในสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์นับวันจะมั่นคงเป็นปึกแผ่น อีกทั้งมิตรภาพที่ได้รับจากเพื่อนสมาชิกต่างสโมสรทั้งในภาค 310 อี และต่างภาค นับวันจะยิ่งมั่นคงสืบไป ดิฉันตระหนักดีว่าการเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ เป็นการเปิดโอกาสแห่งการเป็นผู้ให้ ไลออนส์สอนให้เราพร้อมที่จะยินดีให้บริการ (We Serve) แก่ผู้ยากไร้ ทุกผู้ทุกนาม เพื่อความมั่นคงของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน อย่างแท้จริง We Serve With All Our Hearts…

aranya2