194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ

          สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี จัดการสัมมนาตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา

 

Image
Image

       สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี ได้จัดสัมมนาตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอ / กิ่งอำเภอ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในสาระและขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 โดยมีเป้าหมายการประชุมสัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่อำเภอ / กิ่งอำเภอ กว่า 40 คน
 
        ซึ่งมีพิธีเปิดในช่วงเช้า วันที่ 13 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมการิน โดย นายอุทาร  ชวเมธี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย อภิปราย ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยวิทยากรจาก สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานจังหวัด

       และในเวลา 11.25 น. เป็นการบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคภาคเอกชน” วิทยากรโดย นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายประยูร  โฮมภิรมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และ ว่าที่ร.ท.อิศเรศ  จันทร์ศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

        นายธีระ  ตั้งหลักมั่นคง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวในการบรรยายว่า การดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านสาระและขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนต่าง ๆ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ไปให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริม รักษาสิทธิของผู้บริโภคได้ และในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความรอบคอบ ได้ทราบถึงสิทธิที่ตนเองมีอยู่ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 
       หอการค้าฯ เองมีความตระหนักในด้านนี้ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้ชื่อ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จัดโดย หอการค้าไทย ซึ่งในจังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการในจังหวัดที่สนใจได้ร่วมโครงการด้วย