194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์  , นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล  รองประธานหอการค้า , นายอัครวัฒน์  ปุณณะนิธินนทน์  กรรมการหอการค้า ร่วมพิธีเปิด
นายวิชัย  ณัฐรังสี  อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดงาน 

       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสุรพงษ์ ศงสนันทน์ , นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , นายอัครวัฒน์  ปุณณะนิธินนทน์ กรรมการหอการค้า ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชัย  ณัฐรังสี  อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายสุรพงษ์  ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบของที่ระลึก แขกผู้มีเกียรติ ถ่ายภาพร่วมกัน

        ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-Saan Software Park) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเอทศและการสื่อสารมาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการและกิจกรรม อาทิ การพัฒนาธุรกิจและการตลาด , ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ , ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ , ศูนย์ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ศูนย์นวัตกรรมแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย , ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น , บริการพื้นที่สำนักงาน / ห้องฝึกอบรม

        ซึ่งขณะนี้มีสถาบันเครือข่ายของ E-Saan Software Park ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นแห่งล่าสุด