194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมาคมสตรี ทัศนศึกษาใน สปป.ลาว

สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทำกิจกรรมสมาคม โดยการนำสมาชิกไปทำบุญ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาที่ต่างประเทศ (ประเทศลาว)

yongrudee3_1

           เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ที่สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 40 (ยงฤดีธุรกิจ) ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธานี นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ นายกสมาคม (สมัยที่ 4) สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมทำกิจกรรมสมาคม โดยการเดินทางไปทัศนศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศลาว) “เพื่อให้สมาชิกศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ” ตามข้อบังคับของสมาคม (ข้อที่ 4)

           นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ กล่าวว่า “เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ” ทางสมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำกิจกรรมโดยมีการทำบุญทอดผ้าป่าด้วยอาหารแห้ง พร้อมถวายเครื่องไทยทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัด “พระบาดแอวขัน”

           “วัดพระบาดแอวขัน” เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขาควายและบนภูเขาควาย (ระยะทางประมาณ 2 กม.) เป็นที่ตั้งเมืองยักษ์ (ในอดีต) พระภิกษุ (กรรมฐาน) จากประเทศไทยจะไปปฏิบัติธรรมล้วนแต่เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ในวันนี้ด้วย

            นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีการได้เข้าสักการะ “รอยพระบาทพระพุทธเจ้า” “รอยเท้ายักษ์” “รอยเท้าพระอานนท์” ทางคณะยังได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม “ริมเขื่อนน้ำงึม” ชมสวนสัตว์ สวนน้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณแดนสวรรค์ รีสอร์ท (พักผ่อนตามอัธยาศัย) เวลา 18.00 น. ทางคณะจึงได้เดินทางกลับประเทศไทยถึงเวลา 20.00 น. โดยสวัสดิภาพ

yongrudee3_2

yongrudee3_3

            สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นนิติบุคคลและองค์กรสาธารณะประโยชน์ “เพื่อสิทธิสตรีและผู้สูงอายุโดยเฉพาะ” มีปัญหาเรื่องสิทธิสตรีและผู้สูงอายุ ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธิสตรีและผู้สูงอายุ ติดต่อได้ที่ ดร.วาสนา พูลทรัพย์ เลขานุการสมาคมสมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทร.089-7108713 ตลอด 24 ชั่วโมง