194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รับฟังและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามทุ่งศรีเมือง

                          รับฟังและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามทุ่งศรีเมือง

 

 

                      tung1

                เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลาพิธี สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งศรีเมือง โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวพบปะและเปิดเวที นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, นายชัยพันธุ์ พิทย์โยธาดล โยธาธิการและผังเมืองอุดรธานี, อ.สุเมธ ผันผ่อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้ข้อมูล โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนประธานชุมชน และประชาชนบริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง

                การรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นไม่มากนัก การออกแบบ โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แยกพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ ลานกิจกรรมเมือง สนามลานเอนกประสงค์ และพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปในการปลูกต้นไม้ชนิดใด พื้นที่เดิมจะปิดถนนบริเวณแยกวิสต้า-อบจ.อุดรธานี เพื่อรวมพื้นที่ให้เป็นผืนเดียวกัน และจะทำให้มีพื้นที่มากขึ้น แต่ยังคงเปิดใช้ประตูไทย และประตูจีน ได้ตามปกติ โดยจะปรับพื้นที่ให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมด การจอดรถบริเวณรอบด้านในของสนามทุ่งศรีเมือง สามารถจอดรถได้ 400 คัน ส่วนพื้นที่ตรงกลางจะปรับให้เป็นพื้นที่โล่ง ไม่ใส่สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ สายไฟโดยรอบสนามทุ่งศรีเมือง จะนำลงดินทั้งหมดเพื่อไม่ให้บดบังภูมิทัศน์ภายใน ทั้งนี้ มีประชาชนบางส่วนเสนอให้ย้ายอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม มาไว้บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อให้สะดวกต่อการสักการะของประชาชน

 

                                       tung2  

               

     นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นว่า การออกแบบยังไม่มีอัตลักษณ์ของความเป็นจังหวัดอุดรธานี หรือภาคอีสาน และเสนอแนะให้จัดทำสนามทุ่งศรีเมืองให้มีความสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม รวมทั้งให้มีสถานที่ออกกำลังกาย เช่น เส้นทางวิ่งออกกำลังกายให้เป็นวงกลมครบรอบสนามทุ่งศรีเมือง