194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

?Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน?

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ กำหนดจัดงาน “Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน” หลังจากที่หอการค้าฯ ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ผ่านมาแล้วเมื่อปี 2548 ได้รับผลตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ซึ่งในปี 2550 นี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานีกำหนดจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ที่จะถึงนี้

การจัดกิจรรม Money Channel สัญจร ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน การจัดกิจรรม Money Channel สัญจร ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

       Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงาน “Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม Money Channel ประจำปี 2550 ระหว่างหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และบริษัท แฟมิลี่ โนฮาว จำกัด โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ได้มอบหมายให้ นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการฯ

การจัดกิจรรม Money Channel สัญจร ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

        นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานโครงการฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และบริษัท แฟมิลี่โนฮาว ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของตลาดหลักทรัพย์ที่เคยร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานีจัดงานสัมมนามาแล้วเมื่อปี 2548 เป็นงาน Money Channel สัญจร ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และได้ว่างเว้นการจัดงานในปี 2549 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ไปจัดงานที่จังหวัดขอนแก่น

        ในปี 2550 นี้ ทางแฟมมิลี่โนฮาว ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ประสานงานมาเพื่อร่วมกันจัดงาน Money Channel สัญจร อีกครั้ง ภายใต้ชื่อ “Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน” รูปแบบงานคล้าย ๆ กับเมื่อปี 2548 ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ จะมีการพูดคุยกับทางคณะทำงานฯ อีกครั้งหนึ่ง เบื้องต้นได้กำหนดวันจัดงานแล้วเป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ที่จะถึงนี้

การประชุมหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี การประชุมหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี การประชุมหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี