194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โพลใช้จ่ายวันแรงงานปีนี้ มีมูลค่า กว่า 2 พันล้านบาท ขยายตัว 3%

โพลใช้จ่ายวันแรงงานปีนี้ มีมูลค่า กว่า 2 พันล้านบาท ขยายตัว 3%

        ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจแลธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจโพล “สถานภาพแรงงานไทย : ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่า มีมูลค่าในการใช้จ่ายในช่วงวันแรงงาน 2,115 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัว 3.0% เทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 2.7%

thaichamber2-1

thaichamber2-2

        การเก็บเงินออมในปัจจุบันของแรงงาน พบว่า มีการออม 37.4% (เฉลี่ย 870 บาทต่อเดือน) และไม่มีการออม 62.2% นอกจากนี้ แรงงานมีภาระหนี้ของครัวเรือน 97% เฉลี่ย 131,480 บาท/ครัวเรือน ผ่อนชำระ 5,080 บาท ซึ่งมีสัดส่วนเป็นหนี้ในระบบ 46.4% และหนี้นอกระบบ 53.6% โดยเป็นการกู้ในส่วนที่เป็นทรัพย์สินถาวร อาทิ ยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย

        พฤติกรรมการใช้จ่ายในปัจจุบันของแรงงาน เมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับ พบว่า ใช้จ่ายเท่ากับรายได้ 50.7% ใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ 13.7% และใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่ได้รับ 35.6% โดยภาพรวมสถานภาพทางการเงินของแรงงาน มีปัญหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายถึง 82.8% และไม่มีปีปัญหาทางการเงิน 17.2%

        ทัศนะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าควรปรับค่าจ้าง 86.7% ใน 3 เดือนข้างหน้า ควรปรับขึ้นเป็น 410 บาท/วัน

        สำหรับประเด็นที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือหรือดำเนินการ อาทิ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ การควบคลุมราคาสินค้า และช่วยเหลือค่าครองชีพ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ช่วยเหลือผู้ว่างงาน ดูแลสวัสดิการแรงงาน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้