194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

King Fruits paradise of Thailand

 "King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani" 

มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

king-fruits4

king-fruits1

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ รองประธานหอการค้าฯ ร่วมงาน "King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani" โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน มี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน อาทิ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน, นายวิเขียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นางกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานบริษัท อุดรเจริญศรี (1968) จำกัด, นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปร่วมงาน

king-fruits2

king-fruits3

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ เศรษฐกิจชุมชน หรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ เชื่อมโยงผลผลิตให้ถึงตลาด เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ค้า มีที่จำหน่ายผลผลิตและสินค้า โดยตลาดเฉพาะสินค้า Magnet Market เป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าที่มีลักษณะโดดเด่น มีความต้องการสูง และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าผลักดันให้เกิดตลาดเฉพาะสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ภายในปี 2560

king-fruits5

king-fruits6

king-fruits7

         สำหรับตลาดเฉพาะสินค้าจังหวัดอุดรธานี นับเป็นแห่งที่ 4 ของการเปิดตัวไปแล้วนับจากจังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายในด้านเศรษฐกิจมีประชาชนจาก สปป.ลาว เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันหยุดเป็นจำนวนมาก ภายในตลาดมีการจำหน่ายผลไม้สดจากสวน ผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารทะเลสดและแปรรูป รวมทั้งสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดประชารัฐ รวมทั้งได้จัดกิจกรรม "King Fruits paradise of Thailand : Durian Festival @ Udon Thani" มหกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560 นำทุเรียนมาเสิร์ฟแบบไม่อั้น รวมทั้งผลไม้อื่นอีกมากมายในราคาท่านละ 399 บาท ในเวลา 1.30 ชั่วโมง