194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จัดงานใหญ่ โชว์ศักยภาพการค้าการลงทุน พร้อมสู่ยุคประเทศไทย 4.0

กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จัดงานใหญ่ โชว์ศักยภาพการค้าการลงทุน พร้อมสู่ยุคประเทศไทย 4.0

           5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมจัดงานสำคัญ “เปิดประตูอีสานตอนบน1โอกาสของการค้าการลงทุนมุ่งสู่ไทยแลนด์4.0”โชว์ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของแต่ละจังหวัด พร้อมนิทรรศการจัดแสดงความคุ้มค่า และโอกาสของนักลงทุน พร้อมบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ และนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มจังหวัด

e-san

           นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “เปิดประตูอีสานตอนบน 1 โอกาสของการค้าการลงทุน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” เปิดเผยว่า จังหวัดในกลุ่มฯ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ เป็นกลุ่มจังหวัดที่น่าจับตามอง และมีความน่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการและกลุ่มนักลงทุน เนื่องจากมีศักยภาพสูงในด้านระบบการขนส่ง โลจิสติกส์ ทั้งความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังสามารถก้าวข้ามไปยังประเทศปลายทางที่มีตลาดขนาดใหญ่ อย่างเช่น เวียดนาม และจีนอีกด้วย ดังนั้น ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 จึงคุ้มค่าสำหรับนักลงทุน ประกอบด้วย

          จังหวัดอุดรธานี เมืองที่มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุน โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การพัฒนาเมืองในเชิงรุก พัฒนาตลาดการค้า เช่น ตลาดอุดรเมืองทอง เพื่อการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า ตลอดจนความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง

          จังหวัดหนองคาย จึงเป็นโอกาสสำหรับทางการค้าระหว่างประเทศมีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน พร้อมระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่สมบูรณ์สามารถเดินทางเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มจังหวัดฯ และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวก ทั้งการขนส่งทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ

          จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและกำลังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนโดยมีด่านถาวรที่สำคัญต่อระบบการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด เช่น ด่านท่าลี่ อีกทั้งยังเร่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบที่เข้มแข็งในเรื่องระบบโลจิสติกส์

          จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดที่มีความพร้อมในแง่ของต้นทุนในการทำธุรกิจมีความพร้อมของศักยภาพการค้าการลงทุนของจังหวัดที่เรียกว่าคุ้มค่าต่อผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มาของรายได้ และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมาจากส่วนหลักๆ คือผลิตผลทางการเกษตร ผ้าทอ และการท่องเที่ยว

          จังหวัดบึงกาฬ มีความเข้มแข็งทางด้านภาคการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่าง “ยางพารา” พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็น “เมืองศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน”

          ทั้งนี้ งาน“เปิดประตูอีสานตอนบน 1 โอกาสของการค้าการลงทุน มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0” จึงสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการทำธุรกิจของกลุ่ม โดยมีวิทยากรพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจ “ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”บรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสที่ไม่ควรมองข้าม ศักยภาพการค้าการลงทุนอิสานตอนบน 1”และกิจกรรมการเสวนาโดยนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มจังหวัด เรื่อง “จุดแข็งและศักยภาพการลงทุน กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1” ดำเนินการเสวนาโดย บัญชา ชุมชัยเวทย์

         เชื่อว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มจังหวัด และเป็นส่วนช่วยตัดสินใจให้แก่นักลงทุนที่เล็งเห็นโอกาสของการเลือกลงทุนในกลุ่มจังหวัดอย่างถูกทาง โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน