194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สรรพากร แจ้งเตือน "มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานเพื่อใช้ในการหลอกลวง"

สรรพากร แจ้งเตือน "มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานเพื่อใช้ในการหลอกลวง"

          เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกลุ่มบุคคลอ้างว่า เป็นหนี้ภาษีอากรค้างและถูกยึด อายัด ทรัพย์สินหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้หลอกขอยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีอากร โดยอ้างว่าสิทธิเรียกร้องหรือ ทรัพย์สินที่กรมสรรพากร ยึด หรือ อายัดไว้นั้น มีมูลค่ามากกว่าหนี้ภาษีอากรค้าง เมื่อกรมสรรพากรถอนการยึด หรือ อายัดให้แล้ว จะให้เงินแก่ผู้ที่ให้ยืมเงินเป็นค่าตอบแทนต่างหากจากเงินที่ขอยืมไป ทำให้ผู้หลอกลวงหลงเชื่อมอบเงินให้ไป

reveneu01

         สำนักสรรพากรพื้นที่อุดรธานี แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโปรดอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มคนใด ที่ได้แอบอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีอากร และเอาชื่อกรมสรรพากร หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกรมสรรพากรไปใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด และขอให้ตรวจสอบเอกสารการยึด หรืออายัด ทรัพย์สินจากบุคคลดังกล่าวเสียก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามโดยตรง ได้ที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โทร.042-222713 ต่อ 218, 220