194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบโล่ผู้ทรงคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรม

สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏอุดรธานี มอบโล่ผู้ทรงคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรม

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ทรงคุณค่าด้านศิลปะวัฒนธรรมแก่ ผู้อนุรักษ์สืบสานผ้าไทยดีเด่น และผู้ให้การสนับสนุนกิจการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานี วิชาการ 2560 "นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0" โดยมี ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ฤทธิชัย พิลาชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบโล่แก่ผู้ได้รับรางวัล

raj1-1

raj1-2

raj1-3

          โดยมีผู้ได้รับโล่รางวัลแยกเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การถวายโล่บูชาพระเดชพระคุณ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตโต) เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนกิจการด้านศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้านกลองยาวอีสาน กลองกริ่ง การแปลภาษา ใบลาน ประเพณี ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีโล่รางวัลประเภทต่างๆ เช่น โล่บุคคลผู้ทรงคุณค่า 1 รางวัล คือ ดร.อรุณศรี อื้อศรี, โล่รางวัลบุคคล (ภายนอก) อนุรักษ์สืบสานผ้าไทยดีเด่น 5 รางวัล คือ คุณดาวศิริ อยู่ประเสริฐ คุณกอบแก้ว คงน้อย คุณฉายา ตยางคนนท์ คุณสุภาสรณ์ แต้รัตนชัย และคุณนกน้อย อุไรพร (อุไร ฉิมหลวง) นอกจากนี้ ยังมีโล่บุคคล (ภายนอก) อนุรักษ์สืบสานผ้าไทยดีเด่น 5 รางวัล, โล่บุคคล (ภายใน) อนุรักษ์สืบสานผ้าไทยดีเด่น 38 รางวัล, โล่รางวัลระดับหน่วยงาน ระดับคณะ ระดับสถานศึกษา, โล่หน่วยงานอนุรักษ์สืบสานผ้าไทยดีเด่น คือ เทศบาลนครอุดรธานี, โล่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการด้านศิลปวัฒนธรรม 9 รางวัล, โล่ผู้ให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมบุคคลภายนอก 34 รางวัล, โล่ผู้ให้การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมบุคคลภายใน 30 รางวัล และโล่รางวัลการแต่งกายด้วยผ้าพื้นบ้าน 22 รางวัล