194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประมวลภาพงานกิจกรรม Money Cahnnel สัญจร

        ตามที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Money Channel  สถานีเพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน ที่รับชมได้ทางเคเบิ้ลทีวี  และจังหวัดอุดรธานี  สภาอุตสาหกรรม และชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดงานมหกรรมการออม การลงทุน

      ภายใต้ชื่องาน  “Money Channel สัญจร ชวนชาวอุดร : ชวนคนอุดร รู้รอบเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน”  ขึ้นเมื่อในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจในการออม การบริหารเงิน อย่างเหมาะสมกับการดำเนินชีวิต ตลอดจนเรื่องการค้า การลงทุน และกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวประชาชนหรือที่เรียกง่ายๆ ว่าเรื่องปาก เรื่องท้อง ของชาวอุดรธานี ให้มีความรู้เท่าทันธุรกิจเศรษฐกิจมากขึ้น  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่ชาวอุดรและจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสมาชิกหอการค้า พ่อค้า นักธุรกิจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
       ก่อนพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการแสดงแสดงพื้นเมืองอันงดงามของจังหวัดอุดรธานี จากนักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอุดรธานี (กศน.) หลังจากนั้นพิธีกรจาก Money Channel กล่าวต้อนรับประธานและแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งานและนำเข้าสู่กิจกรรม  โดยมี คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองผู้จัดการ  สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณอุทาร  ชวเมธี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นคณะร่วมจัดงานอันประกอบไปด้วย คุณอุทาร ชวเมธี 
      
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี , คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย  ประธานหอการค้า, คุณประยูร โฮมภิรมย์ ประธานสภาอุตสาหกรรม, คุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์  รองผู้จัดการสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ,

       คุณวิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ-สายงานศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณรัชชพล เหล่าวานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟมมิลี โนฮาว จำกัด, คุณวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี, คุณวิโรจน์  พิพัฒน์ไชยศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี เน็ตเวิร์ค จำกัด ร่วมกันตีกลอง ลั่นฆ้อง เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
 
       และคุณพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ รองผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนแก่”มูลนิธิชาวอุดรร่วมใจต้านภัยเอดส์” รับมอบโดยคุณประกายแก้ว  รัตนนาคะ   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและประธานมูลนิธิ
 
       ภาคการเสวนา ประกอบด้วย

       การเสวนา “Prime Time:  วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ไปโลดหลังเลือกตั้ง จริงหรือ? ”  โดยคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (สภาพัฒน์), ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง, ดร.พิชิต อัคราทิตย์  กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกรรมการ ผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ดำเนินรายการโดย คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ จากรายการ Prime Time

       การเสวนา “ Hard Topic : กัดฟันผ่าน 50 อย่างไร - ค้าขายไม่สะดุด อุตสาหกรรมสะดวก”  โดย คุณสันติ วิลาศศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  ว่าที่ ร.อ.จิตร์ ศิรธรานนท์ กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย/โฆษกคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), คุณวิทูร  สุริยวนากุล  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ดำเนินรายการโดย คุณเนาวรัตน์ เจริญประพิณ  จากรายการ Hard Topic/ก้าวทัน 5 ตลาดทุน

       ปิดท้ายด้วยการเสวนา “ Trading Hour : เปิดใจเซียนหุ้น เปิดพอร์ตกองทุน เปิดโผอนุพันธ์” โดยคุณมนตรี ศรไพศาล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย), คุณมาริษ  ท่าราบ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรรมการผู้จัดการ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณธนวัฒน์ พานิชเกษม  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ดำเนินรายการโดย คุณพชร  ปัญญายงค์ จากรายการ Trading Hour

       ตลอดทั้งวันมีการจัดกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกรับของรางวัล อาทิ การตอบคำถามชิงรางวัลร่วมลุ้นรับมากมาย ร่วม 100,000 บาท ทั้งเสื้อยืดสานใจไทยสู่ใจใต้ / สร้อยคอทองคำ / สมาชิกเคเบิ้ลทีวี หน่วยลงทุนกว่า 50,000 บาท  พร้อมรับคู่มือการลงทุน “ mai Stock Focus”  “รู้วิเคราะห์ เจาะเรื่องหุ้น”  “ รู้วิเคราะห์ เจาะลึกกองทุนรวม ” หรือ “ Futures สัญญาใจล่วงหน้า”กิจกรรมร่วมตามหา “คนรักหุ้น”  เพียงแสดงเอกสารยืนยันการลงทุนในหุ้น เช่น เอกสารการเป็นผู้ถือหุ้น / เอกสารการรับเงินปันผล หรือบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ รับทันทีของที่ระลึกสุดกิ๊บเก๋ แค่เปิดบัญชีซื้อ-ขายในงาน รับทันทีของที่ระลึก ร่วมตามหา “คนรักกองทุนรวม”  เพียงท่านแสดงยอดหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่  ไม่ว่าจำนวนเงินเท่าใด ซื้อจาก บลจ.ไหน รับทันทีแก้วน้ำสุดเท่ 1 ชุดมี 4 ใบ พร้อมร่วมลุ้นรางวัล “หน่วยลงทุน” มูลค่า 50,000 บาท ( 10,000 บาท รวม 5 รางวัล )

       และการร่วมกิจกรรมแลกของรางวัลกับบริษัทต่าง ๆ ที่ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์กิจการ อาทิ บูธจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ Adkinson, บริษัทหลักทรัพย์ KIMENG, บมจ.หลักทรัพย์ซิกโก้, บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต, TSI สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน, TFEX, Mail ตลาดหลักทรัพย์สำหรับคนรุ่นใหม่, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด, สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย Thai Investors Association, EGCO Group บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท. จำกัด SCG, ธนาคารไทยทนุ จำกัด DBS Vickers Securities, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด, เครือโรงพยาบาลวัฒนา, SCI Asset, บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ จำกัด และหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

       กิจกรรมสำหรับคุณหนู ๆ ให้รู้จักออมจากโครงการ ”หนูจะออม–เงินทองของมีค่า” ร่วมสนุกกับละครเพลงกระปุกกายสิทธิ์  และรับฟรี สมุดระบายสี พร้อมสมุดบันทึกการออม สำหรับคุณหนู

 

ประมวลภาพกิจกรรม Money Channel สัญจร

Image Image Image
Image Image Image
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด( คลิกที่นี่)