194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รายได้รวมงาน “GMS Fabric Expo 2018” ทะลุ 69 ล้านบาท

จังหวัด กลุ่มจังหวัด แถลงรายได้รวมงาน “GMS Fabric Expo 2018” ทะลุ 69 ล้านบาท
เชื่อมั่นสร้างโอกาสและเจรจาธุรกิจต่อเนื่อง

          จังหวัดอุดรธานี กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน และหน่วยงานพันธมิตรปลื้ม ผลสำเร็จการจัดงานและยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561 สร้างรายได้กว่า 69,387,995 ล้านบาท ยอดผู้เข้าชมงาน 5 วัน กว่า 50,000 คน เชื่อมั่นสร้างโอกาสและการเจรจาธุรกิจต่อเนื่อง

gms1

gms2

gms3

gms5

           การจัดงานฯ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาภาคอีสาน ในการยกระดับผ้าทอมือ ผ้าฝ้าย ผ้าไหมต่างๆ ให้ก้าวสู่ตลาดสากล รวมทั้งส่งเสริมเมืองที่มีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าขายผ้าพื้นเมืองและเมืองแฟชั่น ผ้าทอมืออีสานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Local Economy ซึ่งภาพรวมการจัดงานตลอด 5 วัน มียอดจำหน่าย และยอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์งานผ้าทอมือจาก 160 ร้านค้า กว่า 69,039,009 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น
           1. ยอดการจัดจำหน่าย 25,039,009 ล้านบาท
           2. ยอดการสั่งซื้อ 25,940,900 ล้านบาท
           3. ยอดเจรจาธุรกิจ 15,000,000 ล้านบาท
           4. ยอดการจำหน่ายอาหาร/สตรีท ฟู้ด 3,408,086 ล้านบาท

           ซึ่งร้านค้าที่มียอดจำหน่ายภายในงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. เอกอนันต์ไหมไทย จ.สุรินทร์ 2. กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จ.ขอนแก่น 3. กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา จ.กาฬสินธุ์ 4. กลุ่มทอผ้าขิดไหม จ.หนองบัวลำภู และ 5. กลุ่มแม่บ้านสวาย จ.สุรินทร์ และร้านค้าจำหน่ายสินค้าของจังหวัดอุดรธานี ที่มียอดจำหน่ายภายในงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ร้านฝ้ายแกมไหม 2.ร้านกลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย 3. ร้านฝ้ายมณโท โดยมีประชาชนเข้าชมงานจำนวน 50,000 ราย

           นอกจากนี้ในช่วงการจัดงานฯ พบว่า การค้าขายผ้าพื้นเมืองที่ตลาดผ้านาข่าและกลุ่มผ้าทอมือต่างๆ อาทิ กลุ่มผ้าบ้านโนนกอก มีการค้าขายกันอย่างคึกคัก เนื่องจากมีผู้สนใจ และนักเลงผ้าเดินทางมาซื้อสินค้า รวมถึงเจรจาธุรกิจอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ซึ่งทาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (สสปน.) หรือ TCEB อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลมูลค่าเศรษฐกิจที่เกิดจารกการจัดงานผ้าทอมือดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ามหาศาล ทั้งนี้ เมื่อทาง TCEB ดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการต่อไป

           นับว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาค ซึ่งนอกจากตลาดผ้าจะเติบโตและมีเวทีทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นเหตุให้การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านที่พัก โรงแรม มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความสำเร็จนี้ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วนสามารถต่อยอดไปสู่ระดับประเทศได้