194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล

“สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล” ครั้งที่ 1

knowledge1

knowledge2

knowledge4

knowledge5

knowledge6

           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล” ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน มีส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

knowledge3

knowledge7

knowledge8

knowledge9

knowledge10

knowledge11

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมสู่สากล กิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบครบวงจร กิจกรรมย่อยเพิ่มช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและขยายช่องทางการค้าสินค้าสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาด กระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างค่านิยมและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ์ จึงจัดงาน "สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล" ขึ้น นำสินค้า OTOP SMEs สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน 40 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายยังจังหวัดอุดรธานี ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภาคกลาง พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกภายในงาน เล่นเกมส์แจกของรางวัล โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี