194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เตรียมสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุดรธานี เตรียมสร้างพระราชานุสาวรีย์ "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในด้านการแพทย์
การพยาบาลและการสาธารณสุข

         เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างและร่วมหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโดย โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมี นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น7 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี

monument1

monument2

monument3

monument4

         นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี จะดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยในด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุขของทั้งสองพระองค์ ซึ่งได้รับอนุมัติแผนการสร้างจากมติของคณะกรรมการโรงพยาบาลอุดรธานี เมื่อปี 2558 โดยมีนายแพทย์มนัส กนกศิลป์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้าง โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบพระรูปต้นแบบและแท่นประดิษฐาน ประมาณการค่าใช้จ่ายจากกรมศิลปากร ประมาณ 10 ล้านบาท แยกเป็น ดำเนินการพระรูปต้นแบบ 5,254,320 บาท แท่นประดิษฐานประมาณ 4,000,000 บาท ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการจัดสร้าง 18 เดือน โดยใช้เงินกองทุนมหิดลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีส่วนหนึ่ง และจัดหาเงินสมทบทุนเพิ่มเติมผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลอุดรธานี, การทอดผ้าป่าของโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม, การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ทั้ง ธงตราสัญลักษณ์ เสื้อวิทยาลับพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นต้น

         ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการประชาพิจารณ์ การชี้แจงรูปแบบสถานที่ก่อสร้างและแผนการดำเนินการก่อสร้างจากกรมศิลปากร และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโดยคณะกรรมการการจัดหาเงินสมทบทุนก่อสร้าง ทั้งนี้ นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำแนวทางเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ที่จะเกิด เช่น 1. ปัญหาการจราจรในการรับส่งผู้ป่วย 2. ปัญหาความโปร่งใสในการก่อสร้าง เป็นต้น