"กำเนิดคุณทองโบราณ" มาสคอตจังหวัดอุดรธานี

  • Print
Share on facebook

"กำเนิดคุณทองโบราณ" มาสคอตจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์คุณทองโบราณ
ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด รูปแบบใหม่

tongboran1-1

tongboran1-2

tongboran1-7

           เมื่อวันที่14 กันยายน 2561 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานคุณทองโบราณ ตอน "กำเนิดคุณทองโบราณ" ภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี มี นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน มี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน

tongboran1-4

tongboran1-3

tongboran1-5

           จังหวัดอุดรธานี ได้จัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการตามโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ กิจกรรม DIY by คุณทองโบราณ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์คุณทองโบราณ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดยใช้สื่อในทุกช่องทางเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าด้านการท่องเที่ยว

tongboran1-6

tongboran1-9

tongboran1-8

tongboran1-10

tongboran1-11

tongboran1-12

           โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม คุณทองโบราณ ตอน "กำเนิดคุณทองโบราณ" ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดนิทรรศการแสดงประวัติคุณทองโบราณ การออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณทองโบราณ การประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ไลน์คุณทองโบราณ และกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีคุณทองโบราณ ในหัวข้อ "คุณทองโบราณและครอบครัว" และ "คุณทองโบราณพาเที่ยวอุดรธานี"อีกทั้งยังจัดให้มีการประกวดระบายสีรูปปูนปลาสเตอร์คุณทองโบราณ โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดจาก โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนหมากแข้ง และโรงเรียนเทศบาล 1 โพธิ์ศรี และได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้จาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap