194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พิธีส่งมอบงาน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

พิธีส่งมอบงาน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68
ให้กับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 69

69-9

69-10

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานระหว่าง คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 โดยนายชูชาติ ชัยชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการฯ กับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 69 โดย นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานคณะกรรมการฯ โดยมี นายทนงศักดิ์ โตวัน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน

69-2

69-3

69-4

69-8

69-6

69-7

69-5

69-1