194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

แสดงความยินดีกับ นายปรีชา ชัยรัตน์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แสดงความยินดีกับ นายปรีชา ชัยรัตน์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1

preecha1

preecha2

       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายปรีชา ชัยรัตน์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1 โดยมี นายทนงศักดิ์ โตวัน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ มอบดอกไม้แสดงความยินดี มีส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำองค์กรจีน ร่วมแสดงความยินดี

preecha3

preecha4

preecha5

preecha6