194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI)

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา สอดคล้องกับความเป็น "เมืองกีฬา Sports City" 1 ใน 6 ของประเทศ

         จังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการ ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

bas4

bas5

         จังหวัดอุดรธานี โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน บริษัท ชู้ตอิท จำกัด (สโมสรชู้ตอิท ดรากอน) สโมสรสมาชิกของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สโมสรกีฬาบาสเกตบอลอาชีพเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ ฯลฯ จะดำเนินการจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) โดยหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพในแต่ละเดือน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของภูมิภาคให้มีประสบการณ์การแข่งขันระดับในระดับนานาชาติ สำหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดอุดรธานี จึงได้มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมงานแข่งขัน พร้อมทั้งเตรียมแผนการแถลงข่าวเปิดโครงการการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 นี้ สำหรับ การแข่งขัน “Asian Woman Basketball Invitation (AWBI)” มีทีมบาสเก็ตบอลหญิงจาก 6 ประเทศในอาเซียน ร่วมแข่งนัน และมีการแข่งขันอีก 2 รายการ คือ การแข่งขันยาสเกตบอลชาย Invitation และการแข่งขันยาว 3x3 UdonThani Sports City อีก 100 กว่าทีม

          การจัดโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เมืองกีฬา Sports City" ซึ่งการเป็นเมืองกีฬานั้นจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการฯ นอกเหนือจากการแข่งขันบาสเกตบอลหญิงที่เชิญทีมจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ยังจัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอลชายระดับประชาชนที่เชิญนักกีฬาจากจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมทำการแข่งขัน การจัดแข่งขันบาสเกตบอลสามคนชาย หญิง ระดับเยาวชนและประชาชน รวมถึงการจัดนิทรรศการกีฬาและการแสดงสินค้าของดีท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประสานร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายของที่ระลึก ระดับพรีเมียม ไปออกบู้ทในงานครั้งนี้

bas3

bas1

          และเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) โดยมี นายวิระชน ประดับศรี ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษาจังหวัดอุดรธานี

bas2