194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญร่วมโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม

ขอเชิญร่วมโครงการ "ยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Enhancing Agro Processing to Industry 4.0)"

         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0(Enhancing Agro Processing to Industry 4.0) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการเข้ามาทดลอง ทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ามาช่วยในการแปรรูปสินค้าเกษตรต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปแห่งอนาคตสอดคล้องกับความต้องการตลาด และความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ผู้ประกอบการสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ) จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย ประกอบด้วย เอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับเงินกู้ และเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป

enhancing3

         โดยมีกิจกรรมสัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เลขที่ 399 หมู่ 11 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 โทรศัพท์ 042-207232 ต่อ 222 คุณอุเทน โชติชัย โทรศัพท์ 081-7681173 คุณลำดวน นามมัน โทรศัพท์ 063-2155179 คุณปราณี อัดโดดดร โทรศัพท์ 061-4239462