194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ "นายกองเอก" กองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งผู้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ทุกท่าน

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ "นายกองเอก" กองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ กองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน

suwit1

        โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศกองอาสารักษาดินแดนสมาชิกชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี ประกอบด้วย

         1. ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล เป็น นายกองเอก
         2. นายหมวดโท กัญญารัตน์ เลิศโกเมนกุล เป็น นายหมวดเอก
         3. นายหมวดโท สายแก้ว แต่ทวีทรัพย์ เป็น นายหมวดเอก
         4. นายหมวดตรี ชัยโรจน์ แต้รัตนชัย เป็น นายหมวดโท
         5. นายหมวดตรี นราพร อรุณยะเดช เป็น นายหมวดโท
         6. นางศิริบังอร กอบางยาง เป็น นายหมวดตรี
         7. นายหมู่โท เทพนิมิตร คูณศรี เป็น นายหมวดตรี

suwit3

suwit4

suwit5

ขอบคุณภาพจาก FB คุณอรพิน หงส์