194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
"ประสานทุกภาคส่วน ฉีดวัคซีน สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก"

attorney6

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้กิจกรรม อัยการประสานทุกภาคส่วน ฉีดวัคซีน ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยมี นายยศวัจน์ ผาดิธีรวิทย์ อัยการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน มี นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางสาวเกศสุดา พัฒนเพ็ญ นายขวัญชัย อรุณยะเดช กรรมการหอการค้าฯ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมงานและร่วมขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อุดรธานี

attorney1

attorney2

attorney3

attorney5

attorney4

          สำนักกิจการและโครงการในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา แจ้งว่า อัยการสูงสุดได้อนุมัติให้สำนักงานกิจการและโครงการในพระราชดำริฯ จัดทำโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยให้สำนักงานอัยการภาคคัดเลือกสำนักงานอัยการจังหวัดในพื้นที่จำนวน 3 สำนักงานและสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานอัยการภาค 4 ให้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้น โดยสำนักอัยการอุดรธานี ในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้เล็งเห็นปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในจังหวัดอุดรธานี พบว่า สาเหตุการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มาจากหลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นคือ ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย เนื่องจากประชาชนในจังหวัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรองคือรับจ้าง พ่อแม่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ทำให้ภาระการเลี้ยงดูตกอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย โดยมีรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเดิมๆ อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจต่อเด็กปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยี โซเซียลเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานอัยการอุดรธานีเห็นว่าปัญหาดังกล่าวต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยให้ผู้ปกครองและเด็กที่เป็นกลุ่มยังไม่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมีโอกาได้รับการฉีดวัคซีน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ปกครองและเด็ก เพื่อให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนการฉีดวัคซีนป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค

attorney7

attorney8

attorney9

          สำนักงานอัยการอุดรธานี จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ความรู้ทางกฎหมาย พร้อมเดินรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและตื่นตัวถึงปัญหาดังกล่าว มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปลุกพลังบวก...ยุติความรุนแรง" และจัดเข้าค่ายการฝึกอบรมเด็กกับผู้ปกครอง จำนวน 2 วัน 3 คืน รวมทั้งมีขยายโครงการโดยให้หน่วยงานอื่นนำไปเป็นต้นแบบ (อุดรโมเดล) โดยมีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี อีกทั้งเพื่อสนองแนวพระดำริในด้านการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กของ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ที่ทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีขององค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นวีเมน รวมทั้งทรงผลักดันยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติในการยุติความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติของสหประชาชาติด้วย

attorney10

attorney11