194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ

Thailand-Vietnam International Trade Expand Conference ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
สร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ

thailand-vietnam7

thailand-vietnam8

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ (Thailand-Vietnam International Trade Expand Conference) โดยมี ท่านโห่ อา เหล่ง (Hau A Lenh) รองประธานและเลขาธิการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติเวียดนาม ท่านเหวียน ก๊วก เกื่อง (Nguyen Quoc Cuong) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ประธานสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย นายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายทอง กุลธัญวัฒน์ รองนายกสมาพันธ์ธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ/นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามและประธานกรรมการบริษัท วีทีแหนมเนือง จำกัด นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมงาน ณ วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้มอลล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

thailand-vietnam2

         นายทอง กุญวัฒน์ รองนายกสมาพันธ์ธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ/นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามและประธานกรรมการบริษัท วีทีแหนมเนือง จำกัด กล่าวว่า งานประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ เป็นการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้าพร้อมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจเวียดนามทั่วโลก สมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความสมพันธ์พร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนและขยายเครือข่ายทางธุรกิจคลอบคลุมเรื่องการเกษตรเทคโนโลยีชั้นสูง วัฒนธรรม การบริการและการท่องเที่ยว การนำเข้าและการส่งออกสินค้าระบบการขนส่ง การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงภาคการเงิน นอกจากนั้นเพื่อแนะนำและดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างชาติมาร่วมลงทุนที่ประเทศเวียดนาม รวมถึงประเทศเครือข่ายเวียดนามทั่วโลก ซึ่งมีนักธุรกิจเวียดนามจาก 28 ประเทศทั่วโลก อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศแถบยุโรป มองโกเลีย และแคว้นแดนต่างๆ มีการจัดแสดงบูทสินค้ากว่า 100 บูท ผู้ประกอบการกว่า 500 คน ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจ รวมกว่า 100 คน ร่วมงาน

         “จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางสำคัญของหน่วยงานในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เป็นจังหวัดที่มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีแหล่งศึกษาและท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินทร์บ้านพักลุงโฮ ซึ่งเป็นบุคคลที่เคารพรักของชาวเวียดนาม ด้วยปัจจัยที่สำคัญเหล่านี้ทำให้การจัดประชุม Thailand-Vietnam International Trade Expand Conference ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ จากการเจรจาธุรกิจ ทั้งความรู้ด้านการทำธุรกิจการค้า และเทคโนโลยี กระตุ้นการท่องเที่ยว เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน สร้างเม็ดเงินจากการเจรจาธุรกิจ การสร้างเครือข่าย คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากการสร้างเครือข่ายธุรกิจ หลักร้อยล้านบาท การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามโพ้นทะเล จังหวัดอุดรธานี กลุ่มข้าราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นงานระดับประเทศ รูปแบบงาน คือ มีบูทจัดแสดงสินค้า บูทเจรจาธุรกิจ และการ MOU ร่วมกันระหว่างคู่ค้า มีกลุ่มนักธุรกิจชาวเวียดนามทั้งที่อยู่ในประเทศเวียดนาม และที่อยู่ในประเทศต่างๆ รวมมีนักธุรกิจร่วมงานกว่า 500 คน รวมคณะผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คน ส่วนผู้เข้าร่วมงาน บุคคลทั่วไป นักธุรกิจชั้นนำสามารถเข้าร่วมได้ สำหรับบูทของประเทศไทยมีบริษัทชั้นนำให้การตอบรับร่วมงานเช่น สถาบันการเงินต่างๆ บริษัท เบทาโกร จำกัด กลุ่มซีพี เครือศรีพิพัฒน์ (เครื่องจักร) บริษัท ไทยซูปเปอร์แวร์ จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ส่วนสินค้าของชาวเวียดนาม ที่นำมาจัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ กลุ่มเกษตร เช่น ปุ๋ยธรรมชาติ และเทคโนโลยีการผลิตเกษตรแปรรูป เช่น มะม่วง หรือ ข้าวเหนียวมะม่วงที่เป็นที่นิยมของชาวเวียดนามมาก ในสภาวะปัจจุบันที่การดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติมีความท้าทายยิ่งขึ้น การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างบริษัทที่เป็นผู้นำทางธุรกิจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญสู่ความสำคัญและความร่วมมือในอนาคตต่อไป”

thailand-vietnam1

         ด้าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีประชากรประมาณ 1,500,000 คน มีชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่เข้มแข็ง มีสนามบินที่มีจำนวนเที่ยวบินมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับแจ้งว่า ในอีกไม่นานนี้ สายการบิน ไทยเวียดเจ๊ต ก็จะมาเปิดเส้นทางการบินภายในประเทศมายัง จังหวัดอุดรธานี เพิ่มเติม เพื่อศึกษาตลาดก่อนพิจารณาโอกาสเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศในอนาคต จังหวัดอุดรธานี ยังเป็นศูนย์กลางการค้าผ้าทอมือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีตลาดการขายส่งขายปลีกผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้ง ยังมีแนวคิดในการพัฒนาเมืองให้เป็น smart city, sports city, MICE city และเมืองสมุนไพร รวมถึงสร้างโอกาสและพัฒนาผลิตผลเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ผมได้มีโอกาสนำคณะภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดอุดรธานีเดินทางเยือนเวียดนาม เพื่อศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนในเส้นทางกรุงฮานอย-นครไฮฟอง-กว่างนิงห์-ลางเซิน และเชื่อมต่อไปยังจีนตอนใต้ที่นครหนานหนิง ซึ่งได้รับความรู้และได้เห็นพัฒนาการที่ก้าวหน้าของเวียดนาม นับประสบการณ์อันเป็นประโยชน์มาก

thailand-vietnam3

thailand-vietnam4

thailand-vietnam5

thailand-vietnam6

         จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในหลายมิติเพื่อรองรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงในจีน ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว และเชื่อมต่อมายังจังหวัดหนองคายของไทย ซึ่งอยู่ห่างจาก จ. อุดรธานี เพียง 54 กิโลเมตร นอกจากนี้ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดอุดรธานีได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสำคัญของเวียดนาม อาทิ ท่านเหวียน ถิ กีม เงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม และท่านเจิ่น ก๊วก ต๋อ กรรมการคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จังหวัดถายเหวียนซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างไทยและเวียดนาม

thailand-vietnam9

thailand-vietnam10

thailand-vietnam11

thailand-vietnam12

thailand-vietnam13