194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19

exim-bank

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จึงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือนขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก ออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และคลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19
         1. พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้า EXIM BANK ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น
         2. ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน
             - สำหรับผู้มีประกันและส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลประทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO
             - ผู้ส่งออกไปจีน ฟรี!! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายสูงสุด 50% และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผุ้ซื้อไม่รับมอบสินค้า
         3. คลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
            - ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจส่งออก
            - จัดแพ็กเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม
            - จัดโครงการอบรมออนไลน์

สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
         4. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้หมุนเวียนในกิจการ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
         5. สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียนในกิจการ
         6. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงาน วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
        7. สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

        หอการค้าฯ พิจารณาเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพลิน เตียงพิทยากร ผู้จัดการส่วนพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โทรศัพท์ 02-2713713700 ต่อ 3022 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.