มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19

  • Print
Share on facebook

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19

exim-bank

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จึงมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือนขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออก ออกมาตรการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ และคลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านส่งออกและลงทุน จากผลกระทบ COVID-19
         1. พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน สำหรับลูกค้า EXIM BANK ที่มีวงเงินสินเชื่อทั้งระยะยาวและระยะสั้น
         2. ขยายเงื่อนไขบริการประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน
             - สำหรับผู้มีประกันและส่งออกไปยังประเทศที่ได้รับผลประทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO
             - ผู้ส่งออกไปจีน ฟรี!! คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายสูงสุด 50% และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผุ้ซื้อไม่รับมอบสินค้า
         3. คลินิกให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
            - ให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจส่งออก
            - จัดแพ็กเกจและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม
            - จัดโครงการอบรมออนไลน์

สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
         4. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้หมุนเวียนในกิจการ วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
         5. สินเชื่อระยะสั้น 2 ปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ฟรี! ดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้หมุนเวียนในกิจการ
         6. สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงาน วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการทั่วไป
        7. สินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี

        หอการค้าฯ พิจารณาเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก หรือผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพลิน เตียงพิทยากร ผู้จัดการส่วนพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โทรศัพท์ 02-2713713700 ต่อ 3022 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap