194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

“ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง # เลิกสูบลดเสี่ยง”

         ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนด ประเด็นในการรณรงค์คือ “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use” วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ , ผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน และปกป้องเยาวชนจากการเป็นนักสูบทดแทนผู้สูบบุหรี่หน้าเดิม ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน ให้เยาวชนรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกและประเทศไทย ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และภาคีเครือข่าย จึงกำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อเชิญชวนให้ภาคีเครือข่าย ให้ความสำคัญในการรณรงค์ถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งส่งผลร้าย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงหากติดเชื้อ COVID–19 ซึ่งศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐ CDC แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยองค์การอนามัยโลก รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ Public Health England แนะนำให้หยุดสูบบุหรี่ เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 รุนแรง เนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกและประเทศไทย ประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19) ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรป้องกันตนเองจาก COVID-19 ด้วยการหยุดสูบบุหรี่ ซึ่งมีผลงานวิจับพบว่า สุขภาพปอดจะดีขึ้นเร็วมาก ภายหลังจากการหยุดสูบบุหรี่

cigarette1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐใกล้บ้านทุกแห่ง หรือ ขอคำปรึกษาได้ที่สายด่วน 1600 การหยุดสูบบุหรี่ จะเกิดผลดีต่อสุขภาพหลายประการ คือ 20 นาทีหลังหยุดบุหรี่ อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตที่จะเริ่มลดลงสู่ระดับปกติ อุณหภูมิของมือและเท้าจะกลับเข้าสู่ระดับปกติ
      24 ชั่วโมงหลังหยุดสูบบุหรี่ คาร์บอนมอนนอกไซด์ที่จับแน่นอยู่กับเลือดแดงจะถูกขจัดออกไป ปอดจะเริ่มขจัดเสมหะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ออกจากร่างกาย
      ภายใน 48 ชั่วโมง นิโคตินจะไม่หลงเหลืออยู่ในร่างกาย ความรู้สึก รู้รสและกลิ่นจะกลับคืนมา
      ภายใน 72 ชั่วโมง การหายใจคล่องขึ้น และหลอดลมได้มีโอกาสหยุดพัก หลังจากต้องทำงานหนักมานาน
      ภายใน 2 วัน - 1 สัปดาห์ เลือดไหลเวียนไปสู่แขนขาได้ดีขึ้น สามารถออกกำลังกายได้เต็มที่
      ภายใน 3 - 9 เดือน ปัญหาการไอ การหายใจจะดีขึ้น ปอดทำงานได้ตามปกติ
      ภายใน 5 ปี อัตราเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคนไม่สูบบุหรี่
      ภายใน 10 ปี อัตราเสี่ยงโรคมะเร็งปอดและโรคหัวใจขาดเลือด จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของคนที่ไม่สูบบุหรี่