194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อันตรายควันบุหรี่มือ 3

อันตรายควันบุหรี่มือ 3

          ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ผลการวิจัยล่าสุด จากทีมมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advance พบว่า ในโรงหนังที่ปลอดการสูบบุหรี่มาเป็นเวลา 15 ปี ก็ยังมีสารพิษจากบุหรี่ที่มาในรูปของควันบุหรี่มือสาม ในปริมาณมากพอ ๆ กับการดมควันบุหรี่มือสอง ในโรงหนังที่มีคนสูบตั้งแต่ 1-10 มวน โดยพบว่า หนังรอบที่มีเฉพาะผู้ใหญ่เข้าชม จะพบควันบุหรี่มือสามมากกว่า ซึ่งวิเคราะห์ว่า เป็นเพราะผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ จะเสี่ยงนำควันบุหรี่มือสามเข้ามาในโรงหนังมากกว่า ผู้ชมที่มาดูหนังสำหรับเด็กและครอบครัว การวิจัยนี้ทำขึ้นที่โรงหนังในเมืองไมนซ์ ประเทศเยอรมนี ซึ่งก่อนหน้านี้ มีผลงานวิจัยว่า บ้านที่ไม่มีคนอยู่ หลังผู้สูบบุหรี่ย้ายออกไป จะยังคงพบสารพิษจากบุหรี่ หรือควันบุหรี่มือสาม คงอยู่นานถึง 2 เดือนหลังจากนั้น ส่วนคาสิโนที่เพิ่งมีการห้ามสูบบุหรี่ จะยังตรวจพบสารพิษเหล่านี้อยู่นานกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายว่า ควันบุหรี่มือสาม คือ กลิ่นที่ติดตัวผู้สูบที่ระเหยออกมาให้เราสูดดมนั่นเอง อย่างไรก็ตามผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เนเจอร์ พบข่าวดี คือ แม้จะสูบบุหรี่มานานถึง 40 ปี ก็จะยังพบเซลล์ปอดบางส่วน ที่ไม่ได้ถูกทำลายจากพิษบุหรี่ ซึ่งเซลล์เหล่านี้ สามารถช่วยฟื้นฟู เซลล์เสีย ที่เกิดจากพิษของบุหรี่ได้ หลังจากที่เลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด มีผลการวิเคราะห์เซลล์ปอดพบว่า เซลล์ในปอด ถึงร้อยละ 40 มีสภาพดีเหมือนไม่เคยโดนพิษจากบุหรี่มาก่อน

cigarette3
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะวิจัยที่แมชซาซูเสด เจนเนอรอล โฮสปิตอล ในบอสตัน ได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบด้านสุขภาพ ของเด็กที่เกิดจากควันบุหรี่ พบว่า อนุภาคละอองไอของสารเคมี ในควันบุหรี่ที่ตกค้างเกาะตามสิ่งของหรือสถานที่สูบบุหรี่ หรือกลิ่นอบอวล ที่ติดมากับตัวผู้สูบบุหรี่ มีสารอันตรายกว่า 200 ชนิด ที่เป็นอันตรายกับเด็ก ดังนั้นหากบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ วันละซอง เด็กจะได้รับควันบุหรี่เสมือนเด็กสูบเองปีละ 50 ซอง ลักษณะดังกล่าว คณะวิจัยจึงเรียกผู้ได้รับผลกระทบจากอนุภาคละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ หรือ ยาสูบที่ตกค้างเกาะตามสิ่งของ หรือ สถานที่สูบว่าควันบุหรี่มือสาม ฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหาควันบุหรี่มือสามที่เป็นอันตรายกับเด็ก ผู้สูบควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ สัมผัส หรือ อุ้มเด็ก เพราะเด็กสามารถซึมซับฝุ่นละอองได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่า การทำให้บ้านและรถ ปลอดควันบุหรี่ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันคนในครอบครัว จากพิษควันบุหรี่