194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การรถไฟแห่งประเทศไทย กับ ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย กับ ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 2 เส้นทาง

         การรถไฟแห่งประเทศไทย กับ ผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่อีก 2 เส้นทาง เชื่อมโยงภูมิภาคกับ สปป.ลาว 2 เส้นทาง รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. รถไฟทางคู่สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 355 กม. ระยะทางรวม 681 กิโลเมตร และเร่งรัด โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง 2 สายแรกของประเทศไทยเชื่อมโยงเมือง การเดินทาง และพัฒนาเมืองสำคัญในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน ยกระดับรายได้ของประเทศ
         • ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง 2 สายทางคือ
         - รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทางรวม 253 กม. 6 สถานี ขณะนี้เริ่มก่อสร้างงานโยธาแล้ว 2 สัญญา อีก 12 สัญญา อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะเปิดให้บริการปี 2568
         - รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 220 กม. 9 สถานี เปิดพื้นที่การพัฒนาจากกรุงเทพฯ สู่ EEC ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมดำเนินการก่อสร้าง รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง เวนคืนที่ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2570

train1-1

train1-2

train1-3

train1-5

train1-6