194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี

social-security1-1

social-security1-2

social-security1-3

social-security1-4

social-security1-5

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงาน ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

         สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2533 โดยเช่าอาคารเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์ที่ดิน 200 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ จากสัสดีจังหวัดอุดรธานี จึงมีที่ทำการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานีถาวร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา แต่ด้วยจำนวนผู้ประกันตน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอใช้ที่ราชพัสดุโดยได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แห่งใหม่ ที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา การก่อสร้างพร้อมตกแต่งภายในแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 62 คน มีสถานประกอบการในความรับผิดชอบ 4,422 แห่ง ผู้ประกันตน 144,674 คน มีประชาชนที่เป็นกำลังแรงานในจังหวัดอุดรธานี 609,277 คน ที่อยู่ในข่ายการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี จึงจำเป็นต้องมีสถานที่รองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นสำคัญ