194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จัดประกวด "แผนธุรกิจ" ครั้งที่ 2

หอการค้าอุดรฯ จัดประกวด “แผนธุรกิจ” ครั้งที่ 2

          หอการค้าอุดรฯ จับมือ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 (BUSINESS PLAN AWARDS) ชิงเงินรางวัล อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 และหาผู้ร่วมลงทุน หรือสนับสนุนการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ได้จริง  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2551

Image

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี  ชวนนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และระดับปริญญาตรี ประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2  รุกปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย

 

Image 

           นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ฝ่ายเทคโนโลยี – สารสนเทศ / ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 กล่าวว่า โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 (BUSINESS PLAN AWARDS) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และระดับปริญญาตรี ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย  ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 จัดให้มีเงินรางวัล แยกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
           1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
           3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
           4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

          ทั้งนี้ ทีมที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาที่ได้จัดส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี     

Image

          ด้านนายวีระยุทธ์ วณิชปัญจพล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดประกวด “แผนธุรกิจ” ครั้งที่ 2 จะเป็นการจุดประกายความความสนใจ และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในการทำแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักศึกษาระดับปวช. / ปวส. และระดับปริญญา รวมถึงคณาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย  จำนวนมากกว่า 30 สถาบัน นั้น
          สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันนั้น จะต้องเป็นทีมนักศึกษาระดับ ปวช. / ปวส. และระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา สมัครทีมละ 3-5 คน โดยแผนธุรกิจที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแผนธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ              5 ล้านบาท และจะต้องเป็นแผนธุรกิจที่มีสินค้า หรือบริการฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือมีการนำผลงานการประดิษฐ์ หรือผลงานวิจัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
           ขณะเดียวกัน นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  ฝ่ายเทคโนโลยี – สารสนเทศ / ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 ชี้แจงว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่เป็นสำนักงานประสานงานและอำนวยการจัดการประกวดที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจทั้งทางโทรศัพท์และเว็บไซต์
            หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
            194 หมู่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
            โทรศัพท์  042-242693 ,042-248582  โทรสาร  042-243666
            www.udonechamber.com 
            E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.