194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการแรงงานและการเข้าออกของแรงงานในสถานประกอบการ เป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
88 view 2020-04-27 02:06:26

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี สนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี สนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ฝ่าวิกฤตโควิด-19
56 view 2020-04-21 04:10:10

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด มอบอุปกรณ์พริ้นเตอร์

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด มอบอุปกรณ์พริ้นเตอร์ แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
268 view 2020-04-15 04:46:53

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญชวนส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion 2020

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรางวัล IP Champion ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรในการพัฒนานวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
128 view 2020-04-15 04:27:44

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าย่ารักษาโรคไต

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังให้สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและค่าตรวจที่สถานพยาบาลเอกชนได้
40 view 2020-04-15 04:23:22

บสย.จัดโครงการ CSR “บสย. รักษ์สิ่งแวดล้อม”

บสย.จัดโครงการ CSR “บสย. รักษ์สิ่งแวดล้อม”แปลงขวดน้ำพลาสติก สู่หน้ากากอนามัย ผลิตจากผ้าจีวร
49 view 2020-04-15 04:12:04

“เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี” รวมพลังใจ! ประดิษฐ์หน้ากาก Face Shield 1,000 ชิ้น

“เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี” รวมพลังใจ! ประดิษฐ์หน้ากาก Face Shield 1,000 ชิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มอบให้ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
22 view 2020-04-14 05:19:55

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ขานรับมาตรการภาครัฐ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกตัว

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ขานรับมาตรการภาครัฐ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกตัว MLR MOR MRR ลง 0.40% มีผลวันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
19 view 2020-04-13 05:02:16

ธุรกิจไม่หยุดเดิน ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยบริการ BizChannel@CIMB

ธุรกิจไม่หยุดเดิน ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยบริการ BizChannel@CIMB โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งจ่ายเงินเดือน โอนเงินในประเทศ โอนเงินต่างประเทศ ดูรายการเดินบัญชี ช่วย SME ฟรีทุกธุรกรรมออนไลน์ พร้อมรับดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 1% ต่อปีผ่านบัญชี CIMB Biz Account
22 view 2020-04-13 04:58:00

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพลูกค้า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพลูกค้า แนะทำธุรกรรม ผ่าน CIMB THAI Digital Banking โมบายแบงก์กิ้ง โอน-จ่ายบิล-ชำระเงินกู้-ลงทุน
46 view 2020-03-25 02:57:48