194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

บัตร “บสย. Digital+” สแกนง่าย จ่ายแม่น

บัตร “บสย. Digital+” สแกนง่าย จ่ายแม่น ชำระค่าธรรมเนียมได้แล้วที่ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เซเว่น-อีเลฟเว่น
56 view 2020-10-21 09:42:26

สมาคมสตรีอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมสตรีอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมอบรม "การรณรงค์ให้ธรรมะปรับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมฯ"
27 view 2020-10-15 09:52:00

เปิดบูธ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี

เปิดบูธ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 8 Money Expo Udonthani 2020
33 view 2020-10-12 08:41:09

บุญถาวรกระเบื้องแฟร์

เตรียมนับถอยหลังกับงานที่จะทำให้คุณได้ช้อปกระจายกับงาน "บุญถาวรกระเบื้องแฟร์" ลดจัดหนักคุ้มคักเด้อ‼️
91 view 2020-09-15 09:57:59

สาธารณสุขอุดร แนะวิธีเลือกบริโภคเห็ดป่า

ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งมีการเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ด และคนไทยมักนิยมบริโภคเห็ด ทำให้ในช่วงดังกล่าว มักพบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
109 view 2020-06-02 09:45:26

เตือนระวังอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ

ฤดูฝนเป็นช่วง การเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ด มีการจำหน่ายเห็ดป่าและบริโภคเห็ดป่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกปีมักพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกบริโภคเห็ด
81 view 2020-06-02 09:36:38

เตือนระวัง โรค มือ เท้า ปาก

สถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2562 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 67,243 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต
68 view 2020-06-02 09:32:10

เตือนระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝน

สาธารณสุขอุดรธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนู แนะวิธีป้องกันไม่ลงแช่น้ำนาน ๆ สวมรองเท้าบู๊ท รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด
143 view 2020-06-02 09:23:11

เตือนระวังไข้หวัดใหญ่

จากรายงานทางระบาดวิทยา จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดอุดรธานี สถิติย้อนหลัง 3 ปีพบว่าปี 2560 พบผู้ป่วย 2,075 ราย 2561 พบผู้ป่วย 1,095 ราย ปี 2562 พบผู้ป่วย 1,491 ราย และปี 2563 จากต้นปีถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยจำนวน 695 ราย
65 view 2020-06-02 09:17:37

เตือนระวังโรคตาแดงช่วงฤดูฝน

ระเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคตาแดงจาก 1 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2563 รวม 22,834 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 33.44 ต่อแสนประชากร
53 view 2020-06-02 09:07:35