194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

เตือนระวังอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ

ฤดูฝนเป็นช่วง การเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ด มีการจำหน่ายเห็ดป่าและบริโภคเห็ดป่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกปีมักพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกบริโภคเห็ด
86 view 2020-06-02 09:36:38

เตือนระวัง โรค มือ เท้า ปาก

สถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2562 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 67,243 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต
74 view 2020-06-02 09:32:10

เตือนระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝน

สาธารณสุขอุดรธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนู แนะวิธีป้องกันไม่ลงแช่น้ำนาน ๆ สวมรองเท้าบู๊ท รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด
153 view 2020-06-02 09:23:11

เตือนระวังไข้หวัดใหญ่

จากรายงานทางระบาดวิทยา จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ของจังหวัดอุดรธานี สถิติย้อนหลัง 3 ปีพบว่าปี 2560 พบผู้ป่วย 2,075 ราย 2561 พบผู้ป่วย 1,095 ราย ปี 2562 พบผู้ป่วย 1,491 ราย และปี 2563 จากต้นปีถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยจำนวน 695 ราย
70 view 2020-06-02 09:17:37

เตือนระวังโรคตาแดงช่วงฤดูฝน

ระเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคตาแดงจาก 1 มกราคม - 19 พฤษภาคม 2563 รวม 22,834 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นอัตราป่วย 33.44 ต่อแสนประชากร
58 view 2020-06-02 09:07:35

เตือนระวังโรคปอดบวมช่วงฤดูฝน

สาธารณสุขอุดร เตือนประชาชนระวังโรคปอดบวม ช่วงฤดูฝน เพราะหากเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว อาจเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
65 view 2020-06-02 08:58:39

ดูแลสุขภาพอย่างไร ไม่เจ็บป่วยช่วงหน้าฝน

ภาพอากาศแปรปรวนช่วงฤดูฝน อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันและเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นกลุ่มที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ
53 view 2020-06-02 08:52:03

เตือนโรคหน้าฝน

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงฤดูฝน อาจส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับหน้าฝน และเกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย กระจายอย่างรวดเร็ว
44 view 2020-06-02 08:44:27

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสำรวจความต้องการแรงงานและการเข้าออกของแรงงานในสถานประกอบการ เป็นรายทะเบียนสถานประกอบการ และนำข้อมูลไปใช้เป็นฐานข้อมูลผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
136 view 2020-04-27 02:06:26

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี สนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกร

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี สนับสนุนและอุดหนุนเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี ฝ่าวิกฤตโควิด-19
105 view 2020-04-21 04:10:10