194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

“งดจับปลาฤดูวางไข่”

นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม–15 กันยายนของทุกปี เป็นฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ
1406 view 2014-07-02 02:23:24

“อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร จังหวัดอุดรธานี ปี พ.ศ.2557
957 view 2014-07-02 02:19:24

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มอบน้ำดื่ม

อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี พร้อมด้วย ชัยพันธ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี และคณะ มอบน้ำดื่มให้ทหารมณฑลทหารบกที่ 24 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดอุดรธานี โดยมี พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์ รับมอบ ณ มณฑลทหารบกที่ 24 (เมื่อเร็วๆ นี้)
1172 view 2014-06-02 09:16:40

กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55)

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีสำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน
1328 view 2014-06-02 08:53:50

บางกอกแอร์เวย์สเสนอแพคเกจท่องเที่ยว “บินดี อยู่ดี”

“แพคเกจรวมบัตรโดยสารไป-กลับ ออกจากเชียงใหม่และพักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาว 3 วัน 2 คืน ในประเทศราคาเริ่มต้นที่ 9,545 บาท ต่างประเทศราคาเริ่มต้นที่ 14,100 บาท”
1182 view 2014-05-15 09:15:06

การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (พ.ศ.2557)
1952 view 2014-05-02 04:47:48

แสดงความยินดีธนาคารกสิกรไทยขยายสาขาใหม่

ธนาคารกสิกรไทย ขยายการให้บริการเปิดสาขาใหม่ บริเวณซอย 5 ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี ซึ่งเป็นสาขาที่ให้บริการธุรกรรมการเงินครบวงจร ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่
2705 view 2014-05-02 04:28:12

โรงพยาบาลอุดรธานี แนะนำ 6 โรคที่เกิดในฤดูร้อน

ขณะนี้จังหวัดอุดรธานี มีอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมาก โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด ยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
993 view 2014-04-28 09:28:03

สาธารณสุขอุดรฯแนะ ทำอย่างไร ไม่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและรวมถึงจังหวัดอุดรธานีด้วยและมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
928 view 2014-04-28 09:23:38

ทำอย่างไร เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ H1N1

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในจังหวัดอุดรธานีอยู่ในข่ายต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแม้จะไม่ใช่สถานการณ์การระบาด
851 view 2014-04-28 09:20:55