194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

การบรรยายพิเศษ ?การค้าขายระหว่างประเทศเป็นโอกาสของคุณหรือเปล่า??

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?การค้าขายระหว่างประเทศเป็นโอกาสของคุณหรือเปล่า?? โดย คุณกลินท์ สารสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค้าสากลซีเมนต์ไทย จำกัด (STC)
2461 view 2010-04-23 10:05:03

เชิญอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส่งออก?

ธุรกิจภาคการส่งออกของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวที่สูงและรวดเร็วมาก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูง นับว่าเป็นธุรกิจอีกแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการเองและประเทศชาติ
2741 view 2010-04-23 09:36:00

เตือน! ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในหนองประจักษ์

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา และผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ซึ่งนับเป็นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรกของไทย ที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ลดหรือเลิกเสพอบายมุข
4672 view 2010-04-12 15:13:20

ถูกสุนัขกัด ผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคมได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่ถูกสุนัขกัดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ควรรีบพบแพทย์ เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ย้ำ! ใช้สิทธิประกันสังคมได้ แนะให้เข้าโรงพยาบาลตามบัตรฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
5755 view 2010-04-12 15:11:28

เชิญอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษัท มิลเลนเนี่ยม คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรทั้งระดับ ผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมเจริญธาฯ ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
2388 view 2010-04-01 14:03:01

หอการค้าเลย เชิญร่วมคาราวานรถยนต์เวียตนามเหนือ

หอการค้าจังหวัดเลย เชิญร่วมโครงการ คาราวานรถยนต์เวียดนามเหนือ เส้นทาง เลย-หลวงพระบาง-เดียนเบียนฟู-ซาปา-ฮานอย-ฮาลอง เบย์-วินห์-เวียงจันทน์
1802 view 2010-04-01 13:09:17

สปส.อุดรฯ พร้อมให้ความรู้สิทธิประโยชน์แก่แรงงานนอกระบบ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมจัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันสังคม มาตรา 40 สู่แรงงานนอกระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง อุดรธานี
2117 view 2010-03-18 11:11:33

เตือนป้องกันโรคติดต่อหน้าร้อน

.พ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยขณะนี้เริ่มย่างสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำ และภาชนะในการใส่อาหาร
5109 view 2010-03-18 11:09:04

ข้อมูลก่อนไปทำงานที่อิสราเอล

ระบบการว่าจ้างแรงงานต่างชาติอิสราเอล รัฐจะให้วีซ่าแก่นายจ้างเพื่ออนุญาตให้นายจ้างนั้นรับโควตาว่าจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้จำนวนเท่าใด หากมีการเปลี่ยนนายจ้าง นายจ้างใหม่ต้องมีวีซ่าว่างจึงจะสามารถรับโอนได้โดยต้องได้รับคำยินยอมจากทางการอิสราเอล
8494 view 2010-02-10 10:31:35

สปส.ชี้ช่องทางการจ่ายเงินสมทบ ม.39

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้ช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในการจ่ายเงินสมทบที่สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานประกันสังคมเพียงจ่ายที่ธนาคาร และไปรษณีย์ทั่วประเทศ
2204 view 2010-02-10 10:28:41