194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โรคขาดสารไอโอดีน ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ

การขาดสารไอโอดีนของประชากรไทยเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งในด้านสาธารณสุข และการถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากมีอาการคอพอกแล้วยังส่งผลกระทบที่ร้ายแรงชัดเจนในทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ จนอายุ 2-3 ปี
4942 view 2009-11-04 15:29:42

เตือนของเล่นอันตราย ?เม็ดเบเบี้คริสตัล?

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดอุดรธานี เตือนผู้บริโภคระมัดระวังของเล่นอันตราย ?เม็ดเบบี้คริสตัล? หรือ ?น้ำตานางเงือก?
8944 view 2009-10-28 14:07:54

ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ออกคำสั่งเรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น ผู้ใดละเมิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
2865 view 2009-10-28 14:01:25

เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างเข้าตรวจสอบไฟฟ้า

ปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นตัวแทนของการไฟฟ้าฯ เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
2237 view 2009-10-22 15:07:59

ด่วน ! บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด ใช้แทนบัตรทอง 30 บาท

นายแพทย์ สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ประชาชนไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ที่สามารถใช้ในการรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้โดยไม่ต้องยื่นควบคู่กับบัตรทอง 30 บาท
3758 view 2009-10-22 15:06:03

ผู้อยู่ในภาคอีสาน มีทุนให้เรียนฟรี

นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากมูลนิธิทุนการศึกษาเอเชีย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะนี้มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชียฯ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
1708 view 2009-10-22 15:04:23

สปส.แจงการปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายค่าบริการ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงการปรับเพิ่มอัตราเหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนพร้อมทั้งค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างเหมาะสมจากสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม
2769 view 2009-10-20 10:41:50

ทุนปริญญาโท

มูลนิธิทุนการศึกษาเอเชียในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครชิงทุน Ford Foundation International Fellowships Program (IFP) ประจำปี 2553
1678 view 2009-10-15 16:27:32

ตำแหน่งงานว่าง เดือนตุลาคม 2552

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2552 ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด...
2631 view 2009-10-15 16:07:50

ระวังตกเป็นเหยื่อหลอกลวงไปค้าประเวณี

กระทรวงต่างประเทศ ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาว่า หญิงไทย 2 ราย ร้องขอความช่วยเหลือให้ส่งตัวกลับประเทศไทย
4647 view 2009-10-15 16:03:05