194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอุดร เขิญตรวจมวลสารร่างกาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์มวลสารในร่างกายแก่ประชาชนทั่วไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถบอกถึงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ไขมันสะสมหน้าท้อง ไขมันรวม มวลกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบอก รอบคอ และปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง
2262 view 2009-01-22 16:32:29

ขอเชิญศึกษาดูงาน และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการลงทุนบนเส้นทางนี้ เดินทางสำรวจเส้นทาง และประชุมสัมมนาพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงทางตอนเหนือของ สปป.ลาว ? เมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา และนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อประสานงานแผนปฏิบัติการร่วมกันพร้อมทั้งผลักดัน ให้มีภาครัฐพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศการลงทุนร่วมกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบพิธีการต่างๆ
2273 view 2009-01-22 16:31:19

Read more: ขอเชิญศึกษาดูงาน และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 51

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ? 31 มีนาคม 2552 เป็นกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90.91) ประจำปีภาษี 2551 โดยผู้เสียภาษีสามารถเลือกใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาทุกสาขา หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
2104 view 2009-01-22 15:11:38

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2552 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับนักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
3255 view 2008-12-29 16:22:16

ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติอุดร รับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ ?โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค? ขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค
17681 view 2008-12-29 16:21:19

หอการค้าไทย เชิญสำรวจเส้นทางไทย-พม่า

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ กำหนดเดินทางไป ?สำรวจเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว : ไทย ? พม่า เส้นทาง กรุงเทพฯ ? ย่างกุ้ง ? เนย์ปิดอร์?
2328 view 2008-12-23 10:09:35

สรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกให้บริการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ประกาศมายังท่านผู้เสียภาษีและประชาชนในท้องที่จังหวัดอุดรธานี เรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกการให้บริการ
2363 view 2008-12-23 10:08:52

เทศบาลอุดรฯ ประกาศกำหนดการยื่นเสียภาษี

เทศบาลนครอุดรธานี ขอความร่วมมือท่านผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2552
2105 view 2008-12-17 13:11:40

สาธารณสุขเตือนภัยระวังโรคไข้หวัดนก

นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกในปัจจุบัน จังหวัดอุดรธานีขณะนี้ ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วย
2290 view 2008-12-17 13:07:11

Read more: สาธารณสุขเตือนภัยระวังโรคไข้หวัดนก

การสอบใบประกอบโรคศิลป์

นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จะดำเนินการรับมอบตัวศิษย์และขึ้นทะเบียน
2639 view 2008-12-17 13:02:35