194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.และ ส.อบจ.อุดรธานี

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการการเลือกตั้ง นายก อบจ./สอบจ.อุดรธานี ไม่สามารถรายงานได้ เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งที่ 32 บ้านนาทราย ต.บ้านเลื่อม นับคะแนนที่หน่วย ผู้เกี่ยวข้องเร่งประชุมหาข้อสรุป
9738 view 2008-05-15 15:34:30

ประกาศข้อแนะนำการปรับค่าจ้างปี 2550/51

กระทรวงแรงงาน ได้ส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 แก่ภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ให้กับสถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทางในการปรับค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงาน/ลูกจ้าง
2035 view 2008-05-08 16:47:15