194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพ

นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เชิญชวนบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมส่งงานเขียนเรื่องเล่า ที่สะท้อนคุณค่า ความหมายจากการทำงาน แรงบันดาลใจแห่งการทุ่มเท เสียสละของบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ให้บริการ ปฏิบัติงานในพื้นที่
2354 view 2008-06-09 10:31:25

ประกาศเตือนภัยจากสาธารณสุขอุดรฯ

นายสัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก และมักตกติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจเกิดมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคต่างๆ ได้
1933 view 2008-06-09 10:29:42

Read more: ประกาศเตือนภัยจากสาธารณสุขอุดรฯ

สภาการหนังสือพิมพ์ ขอความร่วมมืองดให้ค่าตอบแทนผู้สื่อข่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอความร่วมมือยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้าน ในการงดให้สิ่งขอหรือค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้สื่อข่าวในการทำหน้าที่สื่อข่าวหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
2076 view 2008-06-06 16:25:41

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Biz) ร่วมกับสถาบันอาหาร และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร SME ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ยั่งยืน
2282 view 2008-06-05 13:32:26

เชิญร่วมงาน ProPak Asia 2008

บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด กำหนดจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติภายใต้ชื่องาน ProPak Asia 2008 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16
2081 view 2008-06-05 13:31:36

เตือนระวังมิจฉาชีพอ้างชื่อกรมสรรพากรขอรับบริจาคเงิน

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ขอแจ้งเตือนประชาชนระวังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมสรรพากรขอรับบริจาคเงิน ด้วยขณะนี้ ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร ขอรับบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ
2012 view 2008-06-03 16:13:59

สาธารณสุขอุดร เตือนภัยประชาชน

นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ข้อมูลสำรวจจากทั่วโลกพบว่าการบริโภคยาสูบของกลุ่มเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และส่วนใหญ่จะเริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี และยังพบว่า 1 ใน 4 ของเด็กเหล่านี้ เริ่มทดสอบสูบก่อนอายุ 10 ปี
1937 view 2008-06-03 16:09:37

เชิญร่วมงาน Thailand International Logistics Fair 2008

กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจวัตถุอันตราย กำหนดจัดงาน ?Thailand International Logistics Fair 2008 (ครั้งที่ 5)?
1786 view 2008-06-03 16:04:31

เชิญสัมมนา ?ลงทุนในธุรกิจโรงแรมให้ประสบความสำเร็จในภาวะเศรษฐกิจผันผวน?

ชมรมที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Consulting Club; HBC) ร่วมกับ ชมรมนักเรียนเก่าด้านอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจากศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBCC)
2103 view 2008-05-28 11:21:51

สสว. จัดตั้งศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค โดยจังหวัดอุดรธานีจัดตั้งขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2
2544 view 2008-05-16 14:49:14

Read more: สสว. จัดตั้งศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยง SMEs ประจำภูมิภาค