194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

“พอร์ช-เทสโก้ โลตัส” หนุนคนซื้อทอง

“ทองคำ” (GOLD) นับว่าเป็นสิ่งที่คุณค่า นอกจากใช้เป็นทุนสำรองเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังแล้วของประเทศแล้ว ยังนำมาใช้เป็นเครื่องประดับหลากหลายอันทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สรรหาทองคำมาเก็บไว้เป็นทรัพย์สินในราคาย่อมเยาสุดประหยัด
1166 view 2015-06-11 02:22:06

คิดจะซื้อทอง คิดถึงเทสโก้ โลตัสเท่านั้น

เทสโก้ โลตัส ผนึก 5 พันธมิตรร้านทองชั้นนำอาทิ ห้างทองเยาวราช กรุเทพ ,ห้างทองเยาวราช สินทวี , ห้างทองบางกอกโกลด์ส,ห้างทองออโรร่า และ ห้างทองหวังโต๊ะกัง เยาวราช เอาใจลูกค้าจัดแคมเปญช็อกโลก “มหกรรม ทอง ทอง ทอง ครั้งที่ 4”
1521 view 2015-06-11 02:18:57

“งดจับปลา ฤดูวางไข่”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้วันที่ 16 พฤษภาคม–15 กันยายนของทุกปี เป็นฤดูปลาน้ำจืด มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัววัยอ่อน โดยกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำมิให้ถูกทำลายไปมากจนเกินกำลังที่ธรรมชาติจะผลิตได้
1567 view 2015-06-08 09:16:58

เตรียมคลอดรัฐวิสาหกิจ ‘ยาง’

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิตปี 2558/2559 ให้แก่ผู้บริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย.
1399 view 2015-06-08 09:12:58

“ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแนะนำ”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(สกกร.) เรื่อง ราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแนะนำ
1976 view 2015-06-08 09:08:58

Amazing pet show 2015@ CentralPlazaUdonthani

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เชิญคุณร่วมชมงาน มหัศจรรย์สัตว์แปลก Amazing Pet Show 2015 พบกับความน่ารักของสัตว์โลกจากป่าอเมซอนที่หาดูได้ยากอาทิงูบอลไพธอนงูที่มีลวดลายสวยงาม,เต่าอัลลิเกเตอร์เต่าน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด,คามิลเลี่ยนกิ้งก่าที่สามารถเปลี่ยนสีได้,ลิงมาโมเสทหูขาวลิงที่เล็กที่สุดในสายพันธ์ตระกูลลิง,ลิงกระรอกปากดำลิงที่มีความฉลาดและหาชมได้ยาก,นกแก้วมาคอร์ใหญ่ที่สุดในตระกูลนกแก้ว,นกแก้วโนรีนกแก้วที่มีสีสันสวยงาม
861 view 2015-06-04 03:17:39

“เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร”

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ซึ่งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร
1076 view 2015-05-14 09:11:57

เชิญชมนิทรรศการและหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี”

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปยังภาคประชาชนในระดับสากลผ่านภาษาต่างๆ ได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมุมมองของคณะองคมนตรีผู้ซึ่งถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 19 เรื่องราวที่ตราตรึงใจ จาก 19 องคมนตรี พร้อมข้อมูลและภาพประกอบที่หาชมได้ยาก ทั้งหมดนี้ได้รับการเรียงร้อยไว้ในหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” อย่างสมบูรณ์
1173 view 2015-05-13 07:56:03

ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่ AEC

ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน “เตรียมความพร้อมสู่ AEC เพิ่มศักยภาพ เติมความรู้ กิจการเกษตรและพลังงาน”
1026 view 2015-05-13 03:19:59