194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2549-2550

โดยกำหนดการรับสมัครมีดังนี้

      ช่วงที่ 2 (ภาคเรียนที่ 3/2549)        เปิดรับสมัคร                               วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550   
                                                        ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550
                                                        สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 10 มีนาคม 2550

      ช่วงที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1/2550)        เปิดรับสมัคร                               วันที่ 28 พฤษภาคม 2550
                                                        ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ     วันที่ 29 พฤษภาคม 2550
                                                        สอบสัมภาษณ์                              วันที่ 9 มิถุนายน 2550