194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกให้บริการ

สรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกให้บริการ

           สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ประกาศมายังท่านผู้เสียภาษีและประชาชนในท้องที่จังหวัดอุดรธานี เรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกการให้บริการ ดังนี้

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
เรื่อง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงยกเลิกการให้บริการ

 

           ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง จะยกเลิกการให้บริการรับชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป


           ดังนั้น สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี จึงขอประกาศให้ผู้เสียภาษีทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ท่านสามารถไปยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสมแทน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โทร. 042-248663-4, 042-222713 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551

 
(นายกิตติ จตุรพรสวัสดิ์)
สรรพากรพื้นที่อุดรธานี