194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าไทย เชิญสำรวจเส้นทางไทย-พม่า

หอการค้าไทย เชิญสำรวจเส้นทางไทย-พม่า

 

           นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะ กำหนดเดินทางไป “สำรวจเส้นทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว : ไทย – พม่า เส้นทาง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เนย์ปิดอร์” ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความก้าวหน้าและศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศพม่า ซึ่งผู้ร่วมเดินทางจะได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของประเทศพม่า อีกด้วย

 

           คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก และคณะกรรมการส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นว่าการจัดคณะฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับทราบโอกาสในทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนในตลอดเส้นทาง จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 35,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไรรัตน์ ปราโมทย์ หรือคุณเพ็ญนภา ศรีพุฒ ฝ่ายบริการและสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-6221860-76 ต่อ 350-354, 360-362