194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญศึกษาดูงาน และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ขอเชิญศึกษาดูงาน และร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
 เชิญร่วมเดินทางในโครงการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการลงทุน  เจรจาจับคู่ธุรกิจ และสำรวจศักยภาพเส้นทางเศรษฐกิจ R3A

            ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมกับ คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ) หอการค้า 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดโครงการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการลงทุน เจรจาจับคู่ธุรกิจ และสำรวจศักยภาพเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (เชียงของ – บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา – เชียงรุ่ง – คุนหมิง) ในระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2552

           จึงขอเชิญกลุ่มผู้ประกอบการและนักลงทุนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในการลงทุนบนเส้นทางนี้ เดินทางสำรวจเส้นทาง และประชุมสัมมนาพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงทางตอนเหนือของ สปป.ลาว – เมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา และนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อประสานงานแผนปฏิบัติการร่วมกันพร้อมทั้งผลักดัน ให้มีภาครัฐพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศการลงทุนร่วมกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่งโลจิสติกส์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านกฎระเบียบพิธีการต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการลงทุนและรองรับการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวมากขึ้นในอนาคต อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทั้งสามประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นการกระจายรายได้และโอกาสในการพัฒนาแก่ชุมชนในจังหวัดที่ติดต่อกับเส้นทางดังกล่าว

           ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเรไร รักศิลปะกิจ หรือคุณรัชนก มหาผล ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 โทร. 053-203397-400

 

เขิญร่วมงาน Thailand Exhibition 2009 ณ นครเวียงจันทน์

           กรมส่งเสริมการส่งออก กำหนดจัดงาน Thailand Exhibition 2009 ณ นครเวียงจันทร์ ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2552 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต / ผู้ส่งออกผู้ประกอบการไทย ขยายตลาดและเผยแพร่สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในกลุ่มผู้บริโภคชาวลาว พร้อมทั้งได้ศึกษาลู่ทางการค้าในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

            ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเพื่อจำหน่ายและเผยแพร่สินค้าในงาน Thailand Exhibition 2009 โดยมีค่าสมัครคูหาละ 10,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) 269/74-75 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-325025-8, 325029