194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สาธารณสุขอุดร เขิญตรวจมวลสารร่างกาย

 เชิญชวนตรวจมวลสารในร่างกายค้นหาภัยเงียบ โรงอ้วนลงพุง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดบริการตรวจมวลสารในร่างกายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยค่าบริการเพียงครั้งละ 100 บาท

           นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์มวลสารในร่างกายแก่ประชาชนทั่วไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถบอกถึงเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ไขมันสะสมหน้าท้อง ไขมันรวม มวลกล้ามเนื้อ ดัชนีมวลกาย รอบเอว รอบอก รอบคอ และปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุง โดยกำหนดเปิดบริการช่วงเวลา 14.30-16.30 น. ในวันราชการ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมตรวจ เพียงครั้งละ 100 บาท

           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า เกณฑ์ปกติของสภาวะร่างกายที่จะปลอดภัยจากโรคอ้วนลงพุงนั้น ท่านหญิงต้องมีรอบเอวน้อยกว่า 80 ซม. ท่านชายรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. ความดันโลหิตอยู่ระหว่าง 120/80 มิลลิเมตรปรอท ระดับน้ำตาลโลหิต อยู่ระหว่าง 70-100 มิลลิกรัม คลอเลสเตอรอลรวม น้อยกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดย คลอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) ชายมากกว่า 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หญิงมากว่า 50 มิลลิกรัม/เดซิลิต คลอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) น้อวกว่า 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ไตรกลีเซอไรด์ น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม/เดซิลิตร พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูง, ขาดการออกกำลังกาย อาจนำสู่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด ฉะนั้นเพื่อเป็นการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุง พร้อมให้ความรู้การดูแลสุขภาพควบคู่กันไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่าน รับการตรวจมวลสารร่างกายตามวัน เวลา ดังกล่าว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี