194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน

เชิญร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน

           กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานแสดงสินค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

งานแสดงสินค้า The 7th China Kunming Import & Export Commodities Fair 2009

         กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2552 โดยเป็นงานแสดงสินค้าทั่วไปจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป สินค้าไทยที่มีโอกาสขยายตลาดได้ดี ได้แก่ ของขวัญของชำร่วย ของตกแต่งบ้าน อาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องสำอาจ แชมพู เครื่องประดับเทียม ฯลฯ
          ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน เอกชนสมทบค่าใช้จ่ายโครงการบริษัทละ 25,000 บาท โดยกรมฯ รับผิดชอบการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่งคูหาและขนส่งสินค้า (การขนส่งทางเรือพิกัดไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร เฉพาะขาไปเที่ยวเดียว) ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าภาษีใดๆ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552

งานแสดงสินค้า The 5th China Jilin Northeast Asia Investment and Trade Expo 2009 

         กำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2552 โดยเป็นงานแสดงสินค้าทั่วไปจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป สินค้าไทยที่มีโอกาสขยายตลาดได้ดี ได้แก่ อาหารกระป๋อง ขนมขบเคี้ยว อาหารแห้ง สินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับตกแต่งบ้าน สิ่งทอและเครื่องหนัง เครื่องประดับเทียม และสินค้าประเภทสมุนไพร/ความงาม เครื่องสำอาง เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สปา ครีมทาหน้า ครีมบำรุงผิว ต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่ดี และได้รับ อย. ของไทยอนุญาตให้เข้าร่วมงานได้
        ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน เอกชนสมทบค่าใช้จ่ายโครงการบริษัทละ 20,000 บาท โดยกรมฯ รับผิดชอบการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างออกแบบและตกแต่งคูหาและขนส่งสินค้า (การขนส่งทางเรือพิกัดไม่เกิน 1.5 คิวบิกเมตร เฉพาะขาไปเที่ยวเดียว) ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าภาษีใดๆ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

         ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรวรรณ ชัยกำพลเลิศ กลุ่มงานแสดงสินค้าทั่วไป สำนักบริการส่งออก 2 กรมส่งเสริมการส่งออก ที่ตั้ง 22/77 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-5120093-104 ต่อ 254